Skip to main content

Δωρεάν μεταφορικά για όλη την Ελλάδα μέχρι 30/06/2024

Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπτεμβρίου 2021

Το www.wudd.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ξύλινων κατασκευών, παιχνιδιών, επίπλων και συναφών ειδών, ένας ιστότοπος λιανικών πωλήσεων.

Πριν επισκεφτείτε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα και κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και των περιλαμβανόμενων της, καλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που καλύπτουν το σύνολο του περιεχομένου (παρόντος και μελλοντικού) της ιστοσελίδας για την πρόσβαση και χρήση της και ρυθμίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στη wudd και τους επισκέπτες / χρήστες της. Η περιήγηση στη www.wudd.gr, συνεπάγεται η συγκατάθεση σας και αποδοχή τους.

Η εταιρεία wudd διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιεί ή να αναβαθμίζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.wudd.gr όπως και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης για το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Για τον λόγο αυτό, πριν κάθε χρήση / επίσκεψη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της wudd είναι απαραίτητος ο έλεγχος από τον χρήστη για ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της τοποθεσίας δηλώνει την αποδοχή από το χρήστη των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων. Η καταχώρηση μιας παραγγελίας αποδεικνύει επίσης την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της wudd, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων, διακριτικών τίτλων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρίας και διέπεται από τις σχετικές ελληνικές (Ν.2121/1993, 2239/94 κλπ), ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ή/ και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Ειδικότερα, το λογότυπο «WUDD» αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα στην Ε.Ε από την εταιρία ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΜΑΝΗ Ο.Ε. , η οποία σε καμιά περίπτωση δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης αυτών. Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.wudd.gr όπως και η μερική ή ολική αντιγραφή, αποθήκευση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή, εκτέλεση, φόρτωση (download) διανομή, μετάφραση, τροποποίηση, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η μεμονωμένη και προσωρινή αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του (δηλ. του www.wudd.gr), χωρίς αυτό να σημαίνει κάθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση επιτρεπτής κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την σελίδα www.wudd.gr. Το σύνολο του υλικού που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.wudd.gr είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας. Η κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χρηματικών προστίμων.

2. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (LINKS)

Η Ιστοσελίδα περιέχει ή δύναται να περιέχει συνδέσεις (links) με ιστοσελίδες τρίτων και διαφημιστικά banners. Η παροχή των links δεν συνεπάγεται έγκριση και αποδοχή του περιεχομένου αυτών και η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

3. Cookies

Στις περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, έτσι και στην παρούσα χρησιμοποιούνται cookies προκειμένου να αναγνωρίζεται ο χρήστης και να του προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες. Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη. Με τη χρήση τους, η σελίδα «θυμάται» τις ενέργειες και προτιμήσεις σας για μια χρονική περίοδο.
Τα cookies μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στις τοποθεσίες να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφεύγετε τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεστε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να μην επιτρέψει να προβάλλονται σωστά ορισμένες σελίδες ή μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα από μια τοποθεσία που σας ενημερώνει ότι για να την προβάλετε σωστά πρέπει να κάνετε αποδοχή των cookies.

Στη σελίδα www.wudd.gr, χρησιμοποιούμε cookies μετά από δική σας έγκριση, για την καλύτερη λειτουργίας της ιστοσελίδας, τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, τα οποία μπορείτε να απενεργοποιήστε ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος μας είναι τα παρακάτω:

[cookie_audit]

4. Υποχρεώσεις χρήστη

Κατά τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, ως και να απέχετε από κάθε παράνομη, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύονται κάθε προσπάθεια επιβουλής του περιεχομένου και της λειτουργικότητας του ιστοτόπου, προσπάθεια πρόκλησης ζημίας στον διακομιστή, στο λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό που υποστηρίζουν την Ιστοσελίδα, παραβίαση απορρήτων και κωδικών ασφαλείας, χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για εμπορικούς ή εν γένει άλλους μη αυστηρά προσωπικούς σκοπούς, υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, διάδοση παραπλανητικών ισχυρισμών για την Ιστοσελίδα και τον πάροχό της κλπ. Σε περίπτωση που ήθελε προκληθεί υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος στην Ιστοσελίδα μας, στην Εταιρία ή σε τρίτους από τοιαύτη ως άνω κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας, ο υπαίτιος χρήστης ευθύνεται σε αποζημίωση της Εταιρίας χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες.

Όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της wudd για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή e-mail ή την σε κάθε περίπτωση μετάδοση περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, που να παραβιάζει την ιδιωτικότητα του άλλου, εμπαθές, ρατσιστικό, εθνικιστικό ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, λιβελογραφικό, παραβιάζει το απορρήτου κάποιου άλλου, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους ή σε μειονότητες με κάθε τρόπο.

Επιπλέον, ο χρήστης κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται αμάχητα ότι συμφωνεί να παρέχει τις αληθινές, εξακριβωμένες και πλήρεις πληροφορίες που απαιτεί η αίτηση εγγραφής για τη δημιουργία λογαριασμού καθώς και να ενημερώνει αμέσως για ενδεχόμενες αλλαγές σε αυτές. Στην αντίθετη περίπτωση που οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς η Εταιρία δύναται να αναστείλει ή να μην ολοκληρώσει την εγγραφή του. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται από την Εταιρία ιδιωτικής φύσεως και χρησιμοποιούνται από αυτήν μόνο για λόγους επεξεργασίας της παραγγελίας σας και προκειμένου να σας ενημερώνει για προϊόντα ή τρέχουσες προσφορές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Ρητώς συμφωνείτε ότι έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την εγγραφή σας καθώς και για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και οφείλετε να μας ενημερώσετε για οποιασδήποτε μορφής παραβίασης του κωδικού ή του λογαριασμού σας.

5. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τη συνεχή πρόσβαση και χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες της. Περαιτέρω, η Εταιρία, τα μέλη ή οι συνεργάτες της δεν εγγυώνται και ουδεμία ευθύνη φέρουν για την απώλεια στοιχείων, άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική, τυχαία ή μακροπρόθεσμη ζημία ή ηθική βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των περιλαμβανόμενων σε αυτήν πληροφοριών και υπηρεσιών της ή από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας.

Επίσης, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ρητώς συμφωνείται ότι αποκλείεται κάθε σχετική ευθύνη της Εταιρίας, των μελών ή συνεργατών της ως προς την ορθότητα και επάρκεια των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών της και ότι χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της είναι προϊόν ελεύθερης αξιολόγησης και βούλησης και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών,  δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site.

Η Eταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές οι οποίες οφείλονται στη μεταφορά και όχι κατά τη συσκευασία τους.

Δεν δύναται να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της περί της μη διαθεσιμότητας τους. 
Τα χρώματα στις φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά είδη

Η wudd προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας!

6. Προσωπικά Δεδομένα

Από την εταιρία wudd χρησιμοποιούνται πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο,ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη ή επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου(site) και για την διεκπεραίωση της παραγγελία του.

Προς ενημέρωση του εκάστοτε πελάτης μας τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον ίδιο στη σελίδα www.wudd.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση των υπηρεσιών μας, για την καλύτερη επικοινωνία αλλά και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο).

Ειδικότερα για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε για σκοπούς μάρκετινγκ (εγγραφή στο εταιρικό ενημερωτικό newsletter), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης, η οποία υπολογίζεται από την ανάγνωση και αποδοχή των όρων χρήσης που είναι αναρτημένη στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας και έως ότου ανακαλέσετε αυτή πχ. κάνοντας διαγραφή από τις λίστες μας,  στο ειδικό πεδίο χαμηλά που βρίσκεται στα ενημερωτικά newsletters.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2472/97, όπως εκάστοτε ισχύει και είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δωρεάν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού
του χαρακτήρα και να λάβει αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο. 
Σε συνέχεια έχει δικαίωμα διαγραφής διόρθωσης των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή . Η εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί να διαγράψει δεδομένα ,εφόσον υπάρχει νομική υποχρέωση που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων.
Εαν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή/και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατή η επικοινωνία σας με την Εταιρία συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας ή στο email info@wudd.gr καθώς και στο τηλ. +30 23940 20277.

Η σελίδα www.wudd.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά και oι αγορές διεκπεραιώνονται από ενήλικες.

7. Δικαιοδοσία

Για κάθε τυχόν διαφορά ή διένεξη από ή με αφορμή τους παρόντες όρους και τη χρήση της Ιστοσελίδας ορίζονται αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, συμπεριλαμβανομένων των νεότερων προϊόντων μας.


© 2024 wudd. All Rights Reserved.

Designed by Kuki Design Studio. Developed by anise

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών